Rittregler

Generelle regler

Rittet arrangeres i henhold til UCI's (det internasjonale sykkelforbundet) MTB reglement og NCF's lover og regler. Hervik Rør rittet har også sine egne regler, se under.


Deltakerne må følge arrangørens instrukser og spesielle rittregler gjennom hele rittet. Trafikkregler og skiltanvisninger må følges.


Ta hensyn til naturen, andre deltakere og tilskuere. Følgebil eller andre kjøretøy er ikke tillatt, og deler av løypa vil bli stengt for motorferdsel.


Startnummeret skal festes på styret etter anvisning.


Det er ikke tillatt å starte i en annen person sitt navn eller i en annen startpulje enn den du er tildelt. Dersom du kommer for sent til start, ta kontakt med slusevakt i startfeltet for tildeling av ny starttid.


Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å bruke "lyd på øret" (iPod eller lignende).


Utstyr

CE-godkjent hjelm er påbudt.


Det er forbudt å bruke dekk med metallskruer eller pigger. Syklene må være utstyrt med hjul med lik diameter, foran og bak, og hjulene kan ikke være større enn 29 tommer. Det er forbudt å montere utstyr for temporitt eller landeveiskonkurranser (bukkestyre). Det er heller ikke tillatt med noen form for modifiserte bukkehornstyrer.


Lisens/forsikring

Alle som er 13-79 år må ha lisens for å delta i ritt med tidtaking. Det anbefales å tegne egen ulykkesforsikring i tillegg. Dersom man ikke har løst aktiv helårslisens må man løse engangslisens. Engangslisens er ikke inkludert i startkontingenten.


Engangslisens kan kjøpes ved påmelding eller ved startnummerutdelingen.


Ved skade/ulykke som inntreffer under rittet ta kontakt med rittets sanitetspersonell/lege, slik at skaden er rapportert dersom det blir behov for å bruke forsikringen.


Alle som er 80 år og eldre i konkurranseåret, slipper å løse lisens.
Avlysning

Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.


Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.


Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.


Refusjon av startkontingent

Ved avmelding før 1. juni vil en få refundert 50% av påmeldingsgebyret. Etter denne dato vil det ikke bli gitt noen refusjon.


Bilder/film

I Hervik Rør rittet er det fotografer ute i løyper og traseer for å ta bilder av arrangementene. Bildene kan bli benyttet i kommersiell sammenheng - som annonser og reklamekampanjer. Presse/media og andre aktører kan også benytte disse bildene. Dersom du som deltaker ønsker å reservere deg mot slik bruk, ta kontakt med arrangøren.


Miljø

Det er nulltolleranse for forsøpling langs traseen. Ta med søppel til nærmeste matstasjon eller benytt droppsoner som er etablert flere steder langs løypa. Forsøpling langs traseen blir straffet med 15 minutter tillegg i tid.


Samarbeidspartnere:

Hervik RØR

Arrangør:

Copyright ©

Webansvarlig Svein Erik Gregersen